Evaluering af fra Flugt til Skolegang

Als Research evaluerer frem til udgangen af 2021 indsatsen Fra Flugt til Skolegang. Indsatsen er et fireårigt projekt, der gennemføres af Red Barnet og er finansieret af Novo Nordisk Fonden og Egmont Fonden. Projektet består af opbygningen af en psykosocial støtte til nytilkomne børn med flygtningebaggrund via opkvalificering af kommunale fagprofessionelle (herunder bl.a. lærere og skolepædagoger) i metoderne Child Resilience Programme (CRP) og International Child Development Programme (ICDP).

Projektet har således til formål, via opkvalificering af fagprofessionelle, forældre og/eller øvrige omsorgspersoner omkring barnet, at styrke barnets trivsel og livsduelighed og på den måde gøre dem bedre i stand til at tilegne sig læring, udvikle deres potentiale i skolen og på længere sigt begå sig bedre i et demokratisk samfund som det danske. Als Research følger projektet tæt og gennemfører en virkningsevaluering baseret på kvalitativ data fra alle indsatsens målgrupper i fem udvalgte case-kommuner med særligt fokus på de opkvalificerede fagprofessionelles oplevelser og erfaringer. Dertil anvendes kvantitativt spørgeskemabaseret data på tværs af alle deltagende kommuners opkvalificerede fagprofessionelle i evalueringen.

Projektperiode: Maj 2019 - december 2021
Opdragsgiver: Red Barnet
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Sofie Aggerbo Johansen