Evaluering og udvikling af selvevalueringsredskaber for DFUNK

Als Research udviklede fra november 2015 til januar 2018 selvevalueringsredskaber, som DFUNK kan anvende fremadrettet, og udførte en slutevaluering af de DFUNK-aktiviteter, der er støttet af Veluxfonden.

Selvevalueringsredskaberne er samlet i en selvevalueringsmodel, som DFUNK kan anvende til fremadrettet at kvalitetssikre og dokumentere deres aktiviteter. Redskaberne er designet og udviklet på baggrund af en indledende organisationsanalyse af DFUNK, bestående bl.a. af workshops hos DFUNK, deltagerobservation ved ung-til-ung aktiviteter samt interviews med frivillige, deltagere og samarbejdspartnere. Selvevalueringsredskaberne er testet og justeret i samarbejde med DFUNKs frivillige og projektmedarbejdere, som også er dem der fremadrettet vil anvende redskaberne.

Projektperiode: november 2015 – jan 2018
Opdragsgiver: Dansk Flygtningehjælp Ungdom (DFUNK)
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen