Evaluering af kunstterapeutiske tilbud hos OASIS

Als Research udførte fra december 2015 til april 2016 en kvalitativ evaluering af OASIS' kunstterapeutiske tilbud. Formålet med evalueringen var at undersøge den kunstterapeutiske metode som anvendes i OASIS, terapeuter og deltageres oplevelse af virkningen samt dens indvirkning på sideløbende behandlingsforløb.

OASIS tilbyder behandling og rådgivning for flygtninge gennem en række behandlingstilbud, heriblandt et kunstterapeutisk gruppeforløb. Målgruppen er flygtninge i tværfaglig behandling, som lider af langvarig stressbelastning som følge af krigstraumer, flugt og eksil. Deltagerne har diagnosen PTSD og er i individuel behandling hos OASIS. Den kunstterapeutiske gruppe mødes ugentligt og fungerer som supplement til denne øvrige behandling.

Evalueringsdesignet, som er udformet i samarbejde med OASIS, indbefatter deltagerobservation ved kunstterapeutiske kursusgange, registerdata og interviews med brugere af de kunstterapeutiske tilbud, kunstterapeuter og terapeuter med brugere i sideløbende behandling. Herudover udførtes et desk study af eksisterende viden om kunstterapeutiske resultater fra ind- og udland.

Projektperiode: december 2015 – april 2016
Opdragsgiver: OASIS – Behandling og rådgivning for flygtninge
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen