Effekt- og procesevaluering af Verdens bedste BørneTelefon

Fra foråret 2015 og frem til 2018 skal Als Research foretage en storstilet effekt- og procesevaluering af Børns Vilkårs og TrygFondens program Verdens bedste BørneTelefon.

Verdens bedste BørneTelefon indeholder 7 forskellige delprojekter, som hver især skal evalueres, ligesom det samlede program skal evalueres i sin helhed. Programmet indeholder bl.a. en BørneTelefonBus som skal besøge skoler og kommuner over hele landet, et nyt website "Børn hjælper børn", en relancering af BørneTelefonens Skoletjeneste, etablering af lettere adgang til BørneTelefonen, tre landsdækkende informations- og holdningskampagner, et koncept for nye tematiserede årsrapporter, samt en udbredelse af Børnerådgiveruddannelsen til flere fagpersoner.

Als Research skal som evaluator dels foretage en effektevaluering, som belyser programmets målopfyldelse, og dels gennemføre en sideløbende procesevaluering, som skal give viden til den løbende udvikling af programmets indsatser og viden til strategisk brug.

Projektperiode: Marts 2015 - maj 2018
Opdragsgiver: Børns Vilkår og TrygFonden
Kontaktperson: Bjarke FølnerMikkel Dehlholm