Effekt- og procesevaluering af Verdens bedste BørneTelefon

I perioden foråret 2015 og frem til maj 2018 foretog Als Research en  storstilet effekt- og procesevaluering af Børns Vilkårs og TrygFondens program Verdens bedste BørneTelefon.

Verdens bedste BørneTelefon indeholder 7 forskellige delprojekter, som hver især skulle evalueres, ligesom det samlede program skulle evalueres i sin helhed. Programmet indeholdte bl.a. en BørneTelefonBus, der skulle besøge skoler og kommuner over hele landet, en ny website "Børn hjælper børn", en relancering af BørneTelefonens Skoletjeneste, etablering af lettere adgang til BørneTelefonen, tre landsdækkende informations- og holdningskampagner, et koncept for nye tematiserede årsrapporter, samt en udbredelse af Børnerådgiveruddannelsen til flere fagpersoner.

Als Research skulle som evaluator dels foretage en effektevaluering, som belyste programmets målopfyldelse, og dels gennemføre en sideløbende procesevaluering, som skulle give viden til den løbende udvikling af programmets indsatser og viden til strategisk brug.

Projektperiode: Marts 2015 - maj 2018
Opdragsgiver: Børns Vilkår og TrygFonden
Kontaktperson: Bjarke Følner