Evaluering af Smart Stars

På opdrag fra kontoret Ungdom i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune evaluerede Als Research i efteråret 2013 projektet Smart Stars.

Smart Stars projektets overordnede formål var at fremme chancelighed for børn fra uddannelsesfremmede miljøer, forstået som succes i uddannelsessystemet. Siden efteråret 2010 har i alt 12 8. og 9.klasser deltaget i Smart Stars fordelt ligeligt på Ellebjerg og Bavnehøj skoler. Projektets første 2 årgange, der afsluttede 9. klasse i juni 2011 og juni 2012, indgik som datagrundlag for evalueringen.

Formålet med evalueringen var at vurdere, hvorvidt Smart Stars levede op til sin overordnede målsætning. Projektet blev desuden evalueret i forhold til sine definerede delmål, ligesom evalueringen indeholdte en vurdering af, hvorvidt de afsatte midler bedre kunne opfylde samme formål med andre virkemidler.

Læs mere om Smart Stars på projektets hjemmeside.

Projektperiode: November 2013 - januar 2014
Opdragsgiver: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen