Evaluering af Smart Stars

På opdrag fra kontoret Ungdom i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune evaluerede Als Research i efteråret 2013 projektet Smart Stars.

Smart Stars projektets overordnede formål var at fremme chancelighed for børn fra uddannelsesfremmede miljøer, forstået som succes i uddannelsessystemet. Siden efteråret 2010 har i alt tolv 8. og 9.klasser deltaget i Smart Stars fordelt ligeligt på Ellebjerg og Bavnehøj skole. Projektets første to årgange, der afsluttede 9. klasse i juni 2011 og juni 2012, indgik som datagrundlag i evalueringen.

Formålet med evalueringen var at vurdere, hvorvidt Smart Stars levede op til sin overordnede målsætning. Projektet blev desuden evalueret i forhold til sine definerede delmål, ligesom evalueringen indeholdte en vurdering af, hvorvidt de afsatte midler bedre kunne opfylde samme formål med andre virkemidler.

Projektperiode: November 2013 - januar 2014
Opdragsgiver: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen