Evaluering af SletDet

Als Research gennemfører frem til maj 2020 en effekt- og procesevaluering af Red Barnets rådgivningstjeneste SletDet. Rådgivningstjenesten støttes af Offerfonden, og er en fortsættelse og udvidelse af Red Barnets eksisterende arbejde med at rådgive børn og unge, som har oplevet en digital sexkrænkelse eller andre krænkelser online.

Effekt- og procesevalueringen har til formål at give viden og sparring til løbende udvikling af indsatsen samt belyse projektets målopfyldelse.

Projektperiode: Maj 2019 - maj 2020
Opdragsgiver: Red Barnet
Kontaktpersoner: Bjarke Følner og Laura Marie Kalmark