Evaluering af Lektier Online

Als Research evaluerede i 2011 projektet Lektier Online (lektier-online.dk), som havde til formål at bidrage positivt til børns og unges faglige kompetencer.

Evalueringen fokuserede på unge fra udsatte boligområder, fortrinsvis med anden etnisk baggrund, som primær målgruppe blandt elever i udskolingen.

Det blev undersøgt i hvor høj grad og hvordan projektet når ud til denne gruppe, om det dækker et reelt samfundsbehov, og om det er udviklet og implementeret i konstruktiv dialog med interessenterne.

Projektet var et samarbejde mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier, Statsbiblioteket, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Undervisningsministeriet.

Evalueringen baserede sig primært på kvalitative telefoniske og personlige interviews samt på gruppeinterviews med de forskellige informanter: brugere, lektiehjælpere, lærere samt ambassadører - eksempelvis klub- eller boligsocialemedarbejdere, mentorer eller bydelsmødre. Dataindsamlingen omfattede også statistik vedrørende brugerprofiler.

Evalueringen inddrog projektets to målbare succeskriterier som fokuspunkter, på den ene side, om 70 pct. af sitets besøgende kom fra den primære målgruppe, på den anden side, om et flertal af de besøgende var drenge.

Projektperiode: Maj 2011 - oktober 2011
Opdragsgiver: Styrelsen for Biblioteker og Medier
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen