Evaluering af Plus på kontoen

Als Research udførte i perioden september 2018 til juni 2019 en evaluering af indsatsen Plus på kontoen. Evalueringen blev gennemført for Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, som står bag indsatsen. Indsatsen har som sit overordnede formål at reducere antallet af unge med gældsproblemer samt at øge den økonomiske tryghed og trivsel blandt unge.

Plus på kontoen omfatter 3 forskellige indsatsområder: Events, mediekampagner og debatter. Denne evaluering har fokus på at evaluere event-delen, der skal få deltagerne til at reflektere over deres økonomi og søge støtte til at håndtere økonomi- og forbrugsrelaterede udfordringer. Disse events foregår på uddannelsesinstitutioner, hvor en stor del af de unge studerende har problemer med deres økonomi.

Som evaluator undersøgte Als Research virkningen af Plus på Kontoens events og bidrog med relevante procesvurderinger mhp. at bidrage til kvalificering og tilpasning af konceptet for de afholdte events.

Evalueringen beroede på en kombination af kvalitative og kvantitative data. Den kvantitative del bestod af en survey-undersøgelse blandt deltagere til Plus på kontoens events samt en minisurvey blandt lærere og UU-vejledere på uddannelsesinstitutioner, hvor der blev afholdt events. Den kvalitative del bestod af deltagerobservationer og efterfølgende gruppeinterviews med deltagere til Plus på kontoens events.

Projektperiode: September 2018 – juni 2019
Opdragsgiver: Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden
Kontaktpersoner: Bjarke Følner