Evaluering af Plus på kontoen

Als Research udfører i perioden september 2018 til december 2019 en evaluering af indsatsen Plus på kontoen. Evalueringen gennemføres for Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, som står bag indsatsen. Indsatsen har som sit overordnede formål at reducere antallet af unge med gældsproblemer samt at øge den økonomiske tryghed og trivsel blandt unge.

Plus på kontoen omfatter 3 forskellige indsatsområder: Events, mediekampagner og debatter. Denne evaluering har fokus på at evaluere event-delen, der skal få deltagerne til at reflektere over deres økonomi og søge støtte til at håndtere økonomi- og forbrugsrelaterede udfordringer. Disse events foregår på uddannelsesinstitutioner, hvor en stor del af de unge studerende har problemer med deres økonomi.

Som evaluator skal Als Research undersøge virkningen af Plus på Kontoens events og bidrage med relevante procesvurderinger, der bl.a. kan benyttes til at kvalificere og tilpasse eventsene.

Evalueringen beror både af en kvalitativ og en kvantitativ undersøgelse. Den kvantitative del består både af en survey-undersøgelse blandt deltagere til Plus på kontoens events og en minisurvey blandt lærere og UU-vejledere på uddannelsesinstitutioner, hvor disse events afholdes. Den kvalitative del består af deltagerobservationer og efterfølgende gruppeinterviews med deltagere til Plus på kontoens events.

Projektperiode: September 2018 – december 2019
Opdragsgiver: Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden
Kontaktpersoner: Bjarke Følner, Tina Maria Newby og Sofie Læbo Astrupgaard