Evaluering af Perspekt

Rockwool Fondens Forskningsenhed bad Als Research evaluere udviklingsprojektet Perspekt, der er et kognitivt baseret undervisningsmateriale, der har til formål at styrke danske skoleelevers trivsel. Det består af fire moduler, som tilsammen dækker alle klassetrin i folkeskolen.

For skoleåret 2012/13 støttede Rockwool Fonden to nye Perspekt-projekter, der begge foregik i Høje Taastrup Kommune.

Det ene projekt, "Developing the implementation and evaluation design of Perspekt", omfattede uddannelse af 48 lærere i Perspekt-metoden og efterfølgende undervisning af elever i 1. og 2. klasser på samtlige 10 folkeskoler i Høje Taastrup Kommune i Perspekt.

Det andet Perspekt-projekt i Høje Taastrup, "Possible new developments of the Perspekt initiative: Relevance, alternative approaches and school synergies", omfattede uddannelse af lærere i Perspekt-materialet og undervisning i samtlige fire Perspekt-moduler på en enkelt skole i kommunen.

Projektperiode: September 2012 - september 2013
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Bjarke Følner