Evaluering af MindSpring-gruppeforløb for unge

Als Research har over flere omgange evalueret projektet MindSpring for Dansk Flygtningehjælp. Fra september 2015 til maj 2016 evaluerede Als Research en række MindSpring-gruppeforløb for unge med særlig fokus på ligestilling, seksualitet og social kontrol.

Projekt MindSpring er oprindeligt udviklet som en metode, hvor forældre- og ungegrupper bestående af asylansøgere og kvoteflygtninge gennemgår gruppeforløb, som skal styrke forældreskabet og dermed familiernes trivsel. Forløbene for unge i 2015 - 2016 bygger videre på erfaringer med tidligere ungegrupper, samt på erfaringer fra en pilotafprøvning af MindSpring-grupper for forældre til teenagebørn med fokus på social kontrol, ligestilling og seksualitet i 2014. I forbindelse med forløbet udvikles endvidere en nye ungeguide.

Evalueringen bestod af interview, fokusgruppeinterview, spørgeskemaundersøgelser og deltagerobservation. Formålet med evalueringen var at måle deltagernes, og sekundært trænernes, udbytte af MindSpring-forløbene med særligt fokus på temaerne omkring social kontrol, ligestilling og seksualitet. Der blev indsamlet data om både deltagere og MindSpring-træneres umiddelbare vurdering af metodens egnethed i relation til temaer om social kontrol, ligestilling og seksualitet, samt om, hvordan de nye temaer virker sammen med de eksisterende MindSpring temaer.

Projektperiode: September 2015 – maj 2016
Opdragsgiver: Dansk Flygtningehjælp
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen