Evaluering af Københavns 12 Lokaludvalg

Evalueringens resultater dannede grundlag for en drøftelse af lokaludvalgskonceptet
i København, med henblik på eventuelle justeringer. Vores evalueringsdesign tog udgangspunkt i følgende tre hovedpunkter:

1) Lokaludvalgene som bindeled mellem borgere og de stående udvalg

2) Lokaludvalgenes brug af puljemidler

3) Selve lokaludvalgskonceptet

Vores evalueringstilgang kombinerede således et retrospektivt perspektiv, med fokus på de hidtidige erfaringer - positive såvel som negative - med et fremadrettet perspektiv, der i form af anbefalinger og best practice cases kan fungere som en form for inspirationskatalog for det fremtidige arbejde.

Den brede vifte af implicerede samarbejdspartnere dækkede både Københavns Borgerrepræsentation, sekretariatsmedarbejdere i såvel lokaludvalgene som Økonomi- og teknikforvaltningen og Socialforvaltningen samt lokaludvalgsmedlemmer.

Projektperiode: April 2010 – august 2010
Opdragsgiver: Københavns Kommune
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen