Evaluering af lokal bistand til ofre for diskrimination

Baggrund for initiativet

Af regeringens handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte fremgår det, at

”Ligebehandling og respekten for det enkelte menneske er helt grundlæggende principper overalt i de vestlige samfund og er i dag udførligt reguleret i nationale og internationale regler... Ingen, der udsættes for diskrimination, bør være i tvivl om sine rettigheder, og hvor vedkommende kan henvende sig for at få information eller for at klage.”

For at styrke borgernes viden om deres rettigheder indeholder regeringens handlingsplan et initiativ, hvor Institut for Menneskerettigheder har fået til opgave at skabe mulighed for, at personer, der føler sig udsat for diskrimination på grund af deres race og etniske oprindelse, kan få hjælp på deres lokale medborgercenter. Hjælpen består først og fremmest af råd og vejledning om regler og rettigheder i tilfælde af diskrimination. Herudover er der etableret forsøg med mægling og iværksat oplysningsinitiativer på det lokale medborgercenter i form af f.eks. borgermøder m.v. Dette initiativ har Als Research evalueret.

Initiativets formål

Det er initiativets overordnende formål, at alle borgere i deres lokalområde har let tilgængelig adgang til information om deres rettigheder samt om, hvor de kan henvende sig for at modtage bistand i forbindelse med oplevelse af diskrimination.

Evalueringen målte på følgende af projektets succesparametre:

  • At 16 medborgercentre deltog.

  • At rådgiverne oplevede, at de har reelle kompetencer og viden til at rådgive og vejlede borgerne.

  • At medborgercentrene oplevede, at det er en gevinst for deres arbejde.

  • At der i 2011 var 800 borgere der benyttede sig af rådgivningen svarende til ca. 50 henvendelser per medborgercenter.

  • At borgerne oplevede, at have lettere adgang til information og bistand.

  • At der var en større bevidsthed blandt borgerne om deres rettigheder.

  • At der var et større kendskab til Ligebehandlingsnævnet samt IMR’s eksistens og opgaver og det afspejledes ved at Ligebehandlingsnævnet modtagelse af klager på grund af race- og etnisk oprindelse øgedes med 20% og at henvendelser til IMR steg med 50% i løbet af 2011.

  • At mindst 10 medborgercentre indvilligede i at benytte sig af databasen til at indsamle brugbare data om diskrimination.

Projektperiode: Marts 2011 - december 2011
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen