Evaluering af Lærdansk lektiecafeer i i Kolding og Sønderborg

Als Research har gennemført en evaluering af Lærdansks lektiecafeprojekt i Kolding og Sønderborg. Evalueringen blevet foretaget løbende ved hjælp af et online evalueringredskab og Lærdansk fik leveret statusrapporter til brug for udviklingen af projektet undervejs. Evalueringen blev afsluttet med en slutrapport.

Projektperiode: September 2009 – august 2011
Opdragsgiver: Lærdansk
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen