Evaluering af indsatsen SejlSikkert

Als Research stod indtil udgangen af 2017 for evalueringen af indsatsen SejlSikkert, som ledes af Søsportens Sikkerhedsråd i samarbejde med TrygFonden. Projektet har som sit overordnede formål at nedbringe antallet af fatale drukneulykker og alvorlige hændelser i forbindelse med fritidssejlads blandt primært fritidsfiskere og fritidssejlere. Projektets sekundære formål er at skabe en øget sikkerhedskultur på steder, hvor målgruppen færdes, såsom på havne og i klubber.

SejlSikkert omfatter målrettet kampagnearbejde, opbygningen af et ambassadørkorps, samt udviklingen af målgruppespecifikke materialer, der fremmer sikkerhed til søs.

Som evaluator undersøgte Als Research både på hvordan kampagnen påvirker den konkrete sikkerhedsadfærd på havnene, og på hvordan de forskellige delelementer, der udgør kampagnen, synes at have en indflydelse på målgruppens holdninger. Evalueringen skulle således generere viden ikke alene om kampagnens samlede effekter, men også om de enkelte kampagneelementers effekter, og hvordan de gensidigt påvirker hinanden.

Derudover deltog Als Research som proceskonsulent med mulighed for løbende rådgivning og sparring med projektets ledelse og følgegruppe om kampagnens fremdrift, materialer, læringspunkter og erfaringer.

Evalueringen består af 4 hovedelementer:

• En observationsmåling om brugen af redningsvest i 15 danske havne, som foretages i 2015, 2016 og 2017 for at undersøge, om der er en udvikling i brugen af redningsvest.

• En survey-undersøgelse blandt medlemmer af Søsportens Sikkerhedsråds medlemsforeninger, som foretages i 2015 og 2017 for at undersøge, om der er en udvikling i (selvrapporteret) adfærd og holdning hos målgrupperne.

• Interviews med ambassadører, instruktører og samarbejdspartnere i projektet.

• En procesevaluering bestående af løbende rådgivning og sparring om kampagnens fremdrift, materialer, læringspunkter og erfaringer.

 

Projektperiode: August 2015 – december 2017
OpdragsgiverSøsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen