Evaluering af helskoleprogrammet 'Skolestyrken'

I 2019 og 2020 evaluerer Als Research helskoleprogrammet Skolestyrken som har til formål at bekæmpe mobning i grundskolen. Bag programmet står Alliancen mod mobning, som består af Red Barnet, Mary Fonden og Børns Vilkår. Konkret er det Alliancens mål at støtte kommuner og skoler i at arbejde systematisk og helhedsorienteret med:

1) at forebygge mobning.

2) at afhjælpe mobning i klasser/skoler.

3) at sikre støtte til enkelte børn og unge ramt af mobning over længere tid.

Skolestyrken skal bidrage til at nå dette mål bl.a. via kompetenceudvikling af aktører i og omkring skolen.

Als Research evaluerer indsatsen frem til udgangen af 2020 med fokus på at dokumentere programmets implementering, at undersøge og evaluere programmets virkning samt at bidrage med viden til den løbende udvikling af programmets indsatser. Dette gøres via interviewundersøgelser, survey-undersøgelser, deltagerobservation og workshops.

Projektperiode: Januar 2019 - december 2020.
Opdragsgiver: Alliancen Mod Mobning (Red Barnet, Mary Fonden og Børns Vilkår) .
Kontaktpersoner: Mia Kathrine Jensen og Bjarke Følner