Evaluering af Fit for Kids’ sundhedsprogram i Høje Taastrup

Als Research evaluerede Fit for Kids’ sundhedsprogram for udsatte børn. Programmet var målrettet børn, der lider af svær overvægt, er inaktive, i dårlig fysisk form eller har dårlig kropsbevidsthed. Programmet byggede på en kombination af tre delelementer: fysisk træning af kroppen, styrkelse af psyken og øget viden om sund livsstil. I programmet betragtedes forældrene som den centrale aktør i forhold til at ændre livsstilsmønstre og motivere barnet til gode motions- og kostvaner, og derfor er coaching og kostvejledning i hjemmet en komponent i Fit for Kids-programmet.

Evalueringen fokuserede på Fit for Kids’programmet i Høje Taastrup Kommune, der tilsammen omfatter 80 børn fordelt på 4 hold. Målgruppen for evalueringen var børn i alderen 8-12 år, der falder indenfor 20%-fraktilet, det vil sige de 20% mest overvægtige eller inaktive børn.

Følgende punkter var i fokus i evalueringen:
  1. Effekten af og samspillet mellem Fit for Kids-programmets tre elementer: Fysisk og psykisk træning samt viden om sund kost

  2. Børnenes udbytte af programmet i form af øget motivation til sundere livsstil

  3. Den aktive forældreinddragelse, herunder forældrenes aktive rolle ift. børnenes kost- og motionsvaner

  4. Kommunikation samt strategier for rekruttering og fastholdelse af fremadrettede anbefalinger

Evalueringen byggede på deltagerobservation i forbindelse med fysisk træning og kostvejledning, samt interview med børn, forældre og instruktører.

Projektperiode: Januar 2012– december 2012
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen