Evaluering af FAKTI

FAKTI - Foreningen for flygtninge og indvandrerkvinder tilbyder bl.a. danskundervisning, yoga, vejledning om sociale forhold, sundhed og sygdom samt socialt samvær til en meget udsat gruppe af flygtninge og indvandrerkvinder. Brugergruppen udgøres af kvinder, der har svære problemkomplekser som følge af traumer, flugt og eksil, og flere af dem er diagnosticeret med PTSD. I 2014 blev der etableret en terapihave i tilknytning til huset, som nu fungerer som en integreret del af husets tilbud til kvinderne.

Formålet med evalueringen var dels at beskrive FAKTIs aktiviteter og metoder, dels at undersøge den oplevede effekt af FAKTIs aktiviteter. Evalueringen har et specifikt fokus på terapihaven og belyser, om terapihaven opleves som virkningsfuld og i givet fald, hvordan, hvorfor og under hvilke betingelser.

Evalueringen tager udgangspunkt i interviews med FAKTIs brugere, personalegruppen og eksterne samarbejdspartnere samt deltagerobservationer ved FAKTIs aktiviteter og i terapihaven.


Projektperiode: December 2016 – juni 2017
OpdragsgiverFAKTI – foreningen for flygtninge og indvandrerkvinder
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen og Mia Kathrine Jensen