Evaluering af Mind Your Own Business Grønland

Mind Your Own Business (MYOB) etablerer i perioden 2019-2023 deres program målrettet unge drenge i alderen 13-21 år i de to største byer i Grønland, Nuuk og Sisimiut.

MYOB-programmet består overordnet set af etablering af mikrovirksomheder, hvor unge drenge sammen med grønlandsk erhvervsliv, kommunale aktører og MYOB støttes i at udvikle deres egen mikrovirksomhed omkring et specifikt produkt. Hertil etablerer MYOB Alumni-netværk for de drenge, der kommer igennem det etårige mikrovirksomhedsforløb.

Als Research har fået til opgave at foretage en evaluering af Mind Your Own Business program i Grønland. Evalueringen indeholder både en proces- og en effektevalueringsdel.

Evalueringen vil bestå af følgende:

  • En procesevaluering med fokus på de udfordringer og justeringer, der kan vise sig for programmet i en anden social, organisatorisk og kulturel kontekst
  • En effektevaluering, som består af en kombination af registerstudier, en SDQ-skemaundersøgelse, en surveyundersøgelse og interviewundersøgelser
  • Udvikling af et selvevalueringsredskab, der giver MYOB mulighed for selv at kunne foretage løbende evalueringsaktiviteter

Der er således tale om en både kvalitativ og kvantitativ undersøgelse, der på kort sigt har til formål at assistere MYOB i etableringen af deres program i Grønland, og på lang sigt har til formål at bibringe en komplet evaluering af hele forløbet.

Als Research har fulgt Mind Your Own Business-programmet siden 2012 og har bl.a. foretaget en større effekt- og procesevaluering af programmet i perioden 2014-2017 og er pt. i gange med evaluering af MYOB Akademi, der pågår 2017-2018.

Projektperiode: januar 2019 - december 2023

Opdragsgiver: Mind Your Own Business
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen