Evaluering af Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Als Research evaluerede i perioden marts-oktober 2016 Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Evalueringen havde til formål at afdække, i hvor høj grad Grønlands Råd for Menneskerettigheder har opnået sit formål om at medvirke til generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland. Evalueringen har endvidere haft til opgave at vurdere Rådets opgavevaretagelse i forhold til de lovgivningsmæssige krav som Inatsisartutlov nr. 23 af 3. december 2012 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder stiller, og kommer med anbefalinger til udvikling af ny lovgivning på området.

Evalueringsrapporten kan læses i sin fulde længde ved at klikke på de nedenstående links:

Evaluering af Grønlands Råd for menneskerettigheder (dansk version)

Inuit Piginnaatitaaffiinut Kalaallit Nunaanni Siunnersuisoqatigiivi Nalilersorneqarnerat (grønlandsk version)


Projektperiode: Marts – oktober 2016

Opdragsgiver: Naalakkersuisut, Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Bjarke Følner