Evaluering af mentorkorpset Connect

Als Research stod frem til juli 2017 for at evaluere mentorkorpset Connect, som Ungdommens Røde Kors driver i samarbejde med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK). Projektet blev finansieret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Mentorkorpset henvender sig til etniske minoritetskvinder mellem 18 og 30 år, som har været udsat for æresrelaterede konflikter herunder stærk social kontrol, trusler og tvang. Disse kvinder har derfor været nødsaget til enten helt eller delvist at bryde med deres familie for at leve en sikker tilværelse. I mentorkorpset møder disse kvinder frivillige mentorer på deres egen alder, som kan støtte og hjælpe dem i at skabe en selvstændig og selvvalgt hverdag.

Evalueringsstrategien, som blev udformet i samarbejde med Ungdommens Røde Kors, indebar både dokumentations-, effektmålings- og procesudviklingselementer. Derudover havde evalueringen også til hensigt at gøre Connect i stand til at videreføre evalueringsmetoden efter endt projektperiode.


Projektperiode: januar 2016 – juli 2017
Opdragsgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Kontaktpersoner: Mia Kathrine Jensen