Effekt- og procesevaluering af Mind Your Own Business

Fra efteråret 2014 og frem til 2017 evaluerede Als Research projektet Mind Your Own Business (MYOB).

MYOB henvender sig til etniske minoritetsdrenge med et potentiale for faglig og personlig udvikling. Disse drenge er udsat for fristelsen fra det kriminelle miljø og andre destruktive sociale relationer, men projektet bruger entreprenørskab som værktøj og incitament til at forbedre de sociale kompetencer og uddannelsesmotivationen hos drengene ved at vejlede dem i at iværksætte egne mikrovirksomheder. MYOB repræsenterer således en markant nytænkning i forhold til eksisterende forebyggelsesindsatser over for denne gruppe.

Als Research udførte en storstilet evaluering af projektet, der kombinerede en ekstensiv kvantitativ effektmåling med en kvalitativ procesevaluering.

Mind Your Own Business modtog i 2015 Kronprinsparrets Sociale Pris. Læs mere her.

 

Projektperiode: September 2014 - maj 2017
Opdragsgiver: Mind Your Own Business
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen