Evaluering af Dansk Flygtningehjælps arbejde med traumatiserede flygtninge

Als Research ApS har for Dansk Flygtningehjælp evalueret det frivillige arbejde med traumatiserede flygtninge, der udføres for en række behandlingsinstitutioner rundt om i landet.

Projektperiode: September 2008 - januar 2009
Opdragsgiver: Dansk Flygtningehjælp - Frivilligafdelingen
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen