Proces- og resultatevaluering af projekt ”Aktive forældre i familie- og arbejdsliv”

”Aktive forældre i familie- og arbejdsliv” blev gennemført som et samarbejdsprojekt mellem Dansk Flygtningehjælp samt Ringsted og Skovbo Kommune. Projektet blev finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration samt Egmont Fonden og havde til formål at øge trivslen i flygtninge- og indvandrerfamilier gennem et særligt fokus på forældre og børn.

Projektet indeholdte aktiviteter målrettet familierne og diverse kommunale institutioner, herunder daginstitutioner og skoler. Dertil kom et arbejdsmarkedsorienteret forløb. Als Research var knyttet til projektet som ekstern evaluator og havde til opgave dels at bidrage til processen i form af den løbende evaluering, og dels at evaluere det samlede produkt ved projektets afslutning.

Projektperiode: September 2004 - januar 2006
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen.