Evaluering af Københavns Kommunes ungeindsats til forebyggelse af social kontrol

I 2018 evaluerede Als Research Københavns Kommunes ungeindsats til forebyggelse af social kontrol. Indsatsen bestod af forskellige oplysnings- og dialogbaserede aktiviteter. Til indsatsen havde Københavns Kommune bl.a. bedt C:NTACT om at udvikle et formidlings- og undervisningskoncept, hvor unge, som har oplevet social kontrol, fortalte deres historie i en monologbaseret forestilling på Edison Teater. Dertil bad Københavns Kommune Mino Danmark om at udvikle en række dialog- og undervisningsmaterialer bla. i form af videoklip og podcast, som lærere, klubmedarbejdere mv. kunne anvende til at begynde en samtale om rettigheder, frihed og social kontrol med den unge.

Als Researchs evaluering baserede sig på survey-undersøgelser blandt de unge, som har set C:NTACT-forestilingen eller anvendt Mino Danmarks dialogmaterialer samt interviews med lærere, elever og andre relevante aktører i indsatsen.

Projektperiode: November 2017 - December 2018

Opdragsgiver: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen