Evaluering af Københavns Kommunes ungeindsats til forebyggelse af social kontrol

I 2018 evaluerer Als Research Københavns Kommunes ungeindsats til forebyggelse af social kontrol. Indsatsen består af forskellige oplysnings- og dialogbaserede aktiviteter. Til indsatsen har Københavns Kommune bl.a. bedt C:NTACT om at udvikle et formidlings- og undervisningskoncept, hvor unge, som har oplevet social kontrol, fortæller deres historie i en monologbaseret forestilling på Edison Teater. Dertil har Københavns Kommune bedt Mino Danmark om at udvikle en række dialog- og undervisningsmaterialer bla. i form af videoklip og podcast, som lærere, klubmedarbejdere mv. kan anvende til at begynde en samtale om rettigheder, frihed og social kontrol med den unge.

Als Researchs evaluering baserer sig på survey-undersøgelser blandt de unge, som har set C:NTACT forestilingen eller anvendt Mino Danmarks dialogmaterialer samt interviews med lærere, elever og andre relevante aktører i indsatsen.

Projektperiode: November 2017 - December 2018

Opdragsgiver: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen og Anne Blomstrøm