Evaluering af Kvindehuset i Århus

I perioden marts til juni 2014 udførte Als Research en evaluering af Kvindehuset i Århus. Kvindehuset i Århus er et tværetnisk mødested for kvinder, der har eksisteret siden 2008. Som et led i husets udviklingsindsats ønskede de at få evalueret deres aktiviteter, organisation og effekter for brugerne.

Evalueringens overordnede formål var at dokumentere, hvordan husets aktiviteter bidrog til kvindernes integrationsproces, om huset nåede ud til de ønskede målgrupper og hvilke udviklingsmuligheder huset fremadrettet kunne gøre brug af. Derudover kastede evalueringen lys over Kvindehusets kompetencer, netværk og organisatoriske komponenter.

Projektperiode: Marts 2014 - juni 2014
Opdragsgiver: Kvindehuset i Århus
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen