Effektevaluering af Mind Your Own Business

Fra efteråret 2018 frem til 2023 står Als Research i samarbejde med Institut for Økonomi ved Copenhagen Business School, ved Edith Madsen, for en omfattende effektevaluering af projektet Mind Your Own Business (MYOB).

Siden 2010 har MYOB gennemført 41 mikrovirksomhedsforløb i udsatte boligområder rundt om i Danmark. I alt har ca. 400 deltagere i alderen 13-19 år gennemført programmet, og det forventes, at der de kommende år vil være ca. 80 deltagere årligt fordelt på landets kommuner.

Als Research har fulgt Mind Your Own Business-programmet siden 2012 og bl.a. har foretaget en større effekt- og procesevaluering af programmet i perioden 2014-2017, ligesom vi står for den igangværende evaluering af MYOB Akademi, der pågår 2017-2018, samt evalueringen af MYOB Grønland 2019-2023.

Denne evaluering har til formål på baggrund af registerdata, at måle programmets effekt på en række specifikke parametre hos de, som har deltaget i et MYOB forløb, samt at belyse programmets mere langsigtede effekter. Der etableres i forbindelse med evalueringen en kontrolgruppe, som i udgangspunktet, det vil sige inden indsatsen begynder, ligner indsatsgruppen mest muligt på en række parametre herunder socialøkonomisk baggrund, præstation i Folkeskolen, kriminalitet og eventuelt boligområde.

Projektperiode: november 2018 - december 2023
Opdragsgiver: Mind Your Own Business 
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Anne Blomstrøm