Effektstudie af DUF's Dialogambassadørprogram

Fra april til september 2015 foretog Als Research et effektstudie af DUF’s Dialogambassadørprogram. Evalueringens formål var, at undersøge programmets effekt på projektets kernedeltagende: unge, frivillige 'dialogambassadører' fra Jordan, Egypten og Danmark.

Evalueringen skulle undersøge programmets læringsresultater og –processer; hvad dialogambassadørerne lærte og opnåede igennem deres deltagelse i programmet, hvorledes læringen foregik og hvilken indflydelse programmet havde på deltagernes personlige og professionelle liv. Projektet skulle dermed biddrage til en fortsat udvikling og styrkelse af Dialogambassadørprogrammet og samtidig fungere som evaluering og dokumentation til brug for donorer.

Som et led i effektstudiet gennemførtes deltagerobservation i forbindelse med et Egyptisk træningsseminar, kvalitative interviews i de tre lande og en survey for at afdække dialogambassadørernes oplevelse af programmet, læringsmønstre og udviklingen i deltagernes forståelsen af dialog.

Projektperiode: April 2015 - september 2015
Opdragsgiver: Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Kontaktperson: Kira de Hemmer Jeppesen & Maria Fahmy