Effektstudie af DUF's Dialogambassadørprogram

Fra april til september 2015 foretog Als Research et effektstudie af DUF’s Dialogambassadørprogram. Evalueringens formål var at undersøge programmets effekt på projektets kernedeltagende: unge, frivillige 'dialogambassadører' fra Jordan, Egypten og Danmark.

Evalueringen undersøgte programmets læringsresultater og –processer; hvad dialogambassadørerne lærte og opnåede igennem deres deltagelse i programmet, hvorledes læringen foregik og hvilken indflydelse programmet havde på deltagernes personlige og professionelle liv. Projektet bidrog dermed til en fortsat udvikling og styrkelse af Dialogambassadørprogrammet og fungerer samtidig som evaluering og dokumentation til brug for donorer.

Som et led i effektstudiet gennemførtes en deltagerobservation i forbindelse med et Egyptisk træningsseminar, kvalitative interviews i de tre lande og en survey for at afdække dialogambassadørernes oplevelse af programmet, læringsmønstre og udviklingen i deltagernes forståelsen af dialog.

Projektperiode: April 2015 - september 2015
Opdragsgiver: Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen