Kvalitative metoder

At forstå og forholde sig nuanceret til en problemstilling ligger til grund for vores flittige brug af kvalitative undersøgelsesdesign. Mange af vores projekter fordrer en tilgang, der kan tage højde for målgruppernes særlige vilkår og som kan inkludere kontekstuelle faktorer til belysning og forklaring.

Vi benytter os af en bred vifte af kvalitative redskaber og gerne en kombination af flere og i samspil med kvantitative metoder. Hyppigst benyttede er enkelt- og gruppeinterview, fokusgrupper, deltagerobservation og litteraturstudier. Vi lader metoderne tilpasse sig efter informanterne og ikke omvendt, hvilket sikrer metodisk validitet, indholdsmæssig relevans og troværdige resultater.

Åbenhed og ydmyghed, overfor hvad verden viser og informanterne fortæller, er i vores erfaring altafgørende i den kvalitative proces. Evnen til at lade sig overraske og acceptere datamaterialets nuancer og dybde er et effektivt værn imod forudbestemte og misvisende konklusioner.

Interview med tolk er en af vores kernekompetencer, ligesom et flersprogligt korps af transskriptører sikrer en grundig efterbehandling og et fuldt udbytte af datamaterialet.