Tina Maria Newby

Ph.d., mag.art.
Konsulent

Tina er uddannet mag.art. i antropologi fra Aarhus Universitet og har en Ph.d. i International Udvikling fra Roskilde Universitet og Dansk Institut for Internationale Studier.

Hos Als Research arbejder Tina med dataindsamling, analyse og formidling, særligt i forbindelse med integrationsproblematikker og børn- og ungeområdet. Tina er i 2018 blandt andet tilknyttet et større projekt om forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Kontakt: tmn@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778