Nanna Windfeld

Cand.scient.anth.
Konsulent

Nanna er uddannet antropolog fra Københavns Universitet med specialisering indenfor migration, udsatte grupper og visuel kommunikation. Nanna arbejder bl.a med problemstillinger indenfor menneskehandel og integrationsområdet. 

Hos Als Research arbejder Nanna i 2018 på kampagnen There is a way out of trafficking, der har til formål at få flere ofre for menneskehandel til at vidne mod deres bagmænd. Nanna er også ansvarlig for udviklingen af et undervisningsforløb om ligestilling og rettigheder henvendt mod indvandrere og flygtninge med anden etnisk baggrund end dansk.

Kontakt: nw@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778