Mia Horup Pedersen

Stud.cand.mag.
Juniorkonsulent

Mia studerer på kandidatuddannelsen Advanced Migration Studies ved Københavns Universitet.

Mia har gennem sine studier og studierelateret arbejde beskæftiget sig med børneflygtninge, etniske minoritetsbørn, copingstrategier og risikoadfærd blandt børn og unge. Hun har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder, herunder statistiske analyser, interviews og workshopfacilitering. Mia har blandt andet udført en undersøgelse for Børnerådet om flygtningebørn og danske folkeskolebørns forhold til og forståelse for hinanden, samt betydningen af social klasse og forældres holdning til flygtninge.

Hos Als Research er Mia blandt andet tilknyttet evalueringen af projektet Sejl Sikkert, undersøgelsen af unges oplevelse af negativ social kontrol og kampagnen Med al ære og respekt.

Kontakt: mp@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778