Marie Sihm

Cand.scient.soc.
Virksomhedspraktikant

Marie er uddannet sociolog med en baggrund fra RUC, The New School og Københavns Universitet, hvor hun i særlig grad har fokuseret på vidensområderne køn og ligestilling samt marginalisering af sårbare grupper. Marie har indgående erfaring med kvalitative metoder, herunder fokusgrupper og interviews.

Marie har efter sine studier været ansat som konsulent i Forsvarsakademiet, hvor hun har arbejdet med ligestillingsfremmende tiltag.

Hos Als Research er Marie blandt andet tilknyttet undersøgelse af maskulinitetsopfattelser blandt særligt mænd med minoritetsbaggrund samt kampagnen Med al ære og respekt.

Kontakt: mst@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778