Line Seidenfaden

Cand.scient.soc.
Konsulent

Line er uddannet sociolog fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Line har siden 2010 arbejdet hos Als Research med dataindsamling og analyse i forbindelse med kortlægnings- og evalueringsopgaver. Line har erfaring med såvel kvalitative som kvantitative samfundsvidenskabelige metoder, herunder statistisk analyse, interview og evaluering. Line har beskæftiget sig særligt meget med integration, flygtninge, køn og politisk deltagelse. Hun har derudover et godt kendskab til mellemøstlig kultur, samfund og politik efter studier ved Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet og seks måneders ophold i Syrien i 2009.

Line er p.t. på barselsorlov.

Kontakt: ls@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778