Anna Linnea Tufte

Stud.cand.mag.
Praktikant

Anna studerer på kandidatuddannelsen i Antropologi ved Københavns Universitet.

Anna har gennem sine studier og erhvervserfaring arbejdet meget med projekter omhandlende ligestillingsproblematikker og udsatte børn og unge og deres familiekonstruktioner, sidstnævnte særligt i relation til integration. Anna har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder, herunder især interviews, deltagerobservationer og spørgeskemaundersøgelser.

Hos Als Research er Anna blandt andet knyttet til vores kampagne om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol til minoritetsetniske kvinder, mænd og unge samt vores undersøgelse af negativ social kontrol i grundskolen.

Kontakt: at@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778