Josefine Cordes Felby

Stud.cand.mag.
Juniorkonsulent

Josefine studerer på kandidatuddannelsen Tværkulturelle Studier ved Københavns Universitet.

Josefine har med sin bachelorgrad i etnologi samt sit nuværende studie erfaring med kvantitative og kvalitative metoder herunder særligt interview, deltagerobservation og statistiske analyser. Hun har primært beskæftiget sig med minoritetsforhold samt evalueringsindsatser på uddannelsesområdet. Derudover interesserer Josefine sig for minoritetsrelaterede tematikker og besidder et bredt kendskab til flygtninge- og integrationsområdet.

Hos Als Research er Josefine blandt andet tilknyttet evalueringen af Mind Your Own Business Akademi, kampagnen Med al ære og respekt samt det skoleunderstøttende projekt Makkerlæsning.

Kontakt: jf@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778