Bjarke Følner

Cand.mag
Chefkonsulent og partner

Bjarke er uddannet cand. mag. i Minoritetsstudier og Historie fra Roskilde Universitet, Københavns Universitet og University of Edinburgh.

Hos Als Research arbejder Bjarke med projektledelse, analyse og formidling i forbindelse med kortlægninger, evalueringer og kommunikationsopgaver. Bjarke er forfatter til en lang række rapporter og publikationer inden for børne- og unge-, integrations-, uddannelses- og ligestillingsområdet. Han yder ligeledes strategisk rådgivning i relation til implementering og evaluering af projekter på disse områder.

Bjarke har særligt indgående viden om indsatser målrettet udsatte børn og unge, om integrationsprojekter, om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, om LGBTI-personers levevilkår, samt om indsatser mod menneskehandel. Bjarke har endvidere flere års erfaring som underviser, herunder bl.a. fra Minoritetsstudier ved Københavns Universitet.

Kontakt: bf@alsresearch.dk / tlf. 2262 3303