Bjarke Følner

Cand.mag
Chefkonsulent og partner

Bjarke er uddannet cand. mag. i Minoritetsstudier og Historie fra Roskilde Universitet, Københavns Universitet og University of Edinburgh.

Hos Als Research arbejder Bjarke med projektledelse, analyse og formidling i forbindelse med kortlægninger, evalueringer og kommunikationsopgaver. Bjarke er forfatter til en lang række rapporter og publikationer inden for børne- og unge-, integrations-, uddannelses- og ligestillingsområdet. Han yder ligeledes strategisk rådgivning i relation til implementering og evaluering af projekter på disse områder.

Bjarke har særligt indgående viden om indsatser målrettet udsatte børn og unge, om uddannelses- og integrationsprojekter, om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, om LGBTI-personers levevilkår, samt om indsatser mod menneskehandel. Bjarke har endvidere flere års erfaring som underviser, herunder bl.a. fra Minoritetsstudier ved Københavns Universitet.

Kontakt: bf@alsresearch.dk / tlf. 2262 3303