Bjarke Følner

Cand.mag
Chefkonsulent og partner

Bjarke er uddannet cand. mag. i Minoritetsstudier og Historie fra Roskilde Universitet, Københavns Universitet og University of Edinburgh.

Hos Als Research arbejder Bjarke med projektledelse, analyse og formidling i forbindelse med kortlægninger, evalueringer og kampagner. Bjarke har især beskæftiget sig med problematikker inden for børne- og ungeområdet, ligestillingsområdet, integrationsområdet og uddannelsesområdet, og han yder ligeledes strategisk rådgivning i relation til implementering af projekter på disse områder.

Bjarke har særligt indgående viden om indsatser målrettet udsatte børn og unge, om integrationsprojekter, om negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt etniske minoriteter, samt om indsatser mod menneskehandel. Bjarke har endvidere flere års erfaring som underviser, herunder fra Organisationen Danske Museer og fra Minoritetsstudier på Københavns Universitet.

Kontakt: bf@alsresearch.dk / tlf. 2262 3303