Bjarke Følner

Cand.mag
Chefkonsulent

Bjarke er uddannet cand. mag. i Minoritetsstudier og Historie fra Roskilde Universitet, Københavns Universitet og University of Edinburgh.

Hos Als Research arbejder Bjarke med projektledelse, analyse og formidling i forbindelse med kortlægninger, evalueringer og kampagner. Bjarke har især beskæftiget sig med problematikker inden for børne-, integrations- og uddannelsesområdet, og yder ligeledes strategisk rådgivning i relation til implementering af projekter og kommunikationsopgaver på disse områder.

Bjarke har særligt indgående viden om indsatser målrettet udsatte børn og unge, om integrationsudfordringer og æresrelaterede konflikter blandt etniske minoriteter, samt om den jødiske minoritet og dens historie i Danmark. Han har endvidere erfaring som underviser ved Minoritetsstudier på Københavns Universitet og for Organisationen Danske Museer.

Kontakt: bf@alsresearch.dk / tlf. 2262 3303