Emilie Asta Nielsen

Stud.mag.
Universitetspraktikant

Emilie studerer til daglig på kandidatuddannelsen Europæisk etnologi ved Københavns Universitet, og har herfra erfaring med kulturanalyse og -teori, med særlig interesse for minoritets- og integrationsproblematikker. På studiet har Emilie hovedsageligt arbejdet med kvalitativ metode.

Som universitetspraktikant i Als Research arbejder Emilie med interview, analyse, samt skriftlige opgaver af forskellig karakter. Emilie er blandt andet tilknyttet undersøgelsen af unge indvandrere, flygtninge og efterkommeres syn på ægteskab og partnervalg, uddannelsesvalg og karriereforløb, som gennemføres for Rockwool Fondens Forskningsenhed.

 

Kontakt: en@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778