Michelle Helene Rønne Larsen

Stud.scient.soc.
Universitetspraktikant

Michelle studerer på kandidatuddannelsen i Sociologi på Københavns Universitet. Michelle har gennem sin studietid opnået kompetencer indenfor både kvalitative og kvantitative metoder. Michelle har bl.a. i sit bachelorprojekt beskæftiget sig med boligsociale indsatser blandt unge mænd i udsatte boligområder. Derudover har Michelle interesse og erfaring indenfor minoritets- og integrationsområdet med særligt fokus på sport og kvinder på asylcentre.

Hos Als Research arbejder Michelle med dataindsamling og analyse af interview- og surveydata, samt skriftlige opgaver af forskellige karakter. Hun er bl.a. tilknyttet en evaluering af Børns Vilkårs og TrygFondens partnerskab "Fra udenforskab til indenforskab" samt en undersøgelse af unge indvandrere, flygtninge og efterkommeres valg af partner, uddannelse og karrierevalg.

Kontakt: ml@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778