Kristoffer Aagesen

Stud.scient.soc.
Universitetspraktikant

Kristoffer studerer på kandidatuddannelsen i sociologi på Københavns Universitet. Herfra har han indgående kendskab til særligt kultursociologisk teori og har arbejdet meget med stigmatiseret adfærd. Kristoffer har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder.

Hos Als Research arbejder Kristoffer blandt andet med dataindsamling, analyse af interview- og surveydata samt skriftlige opgaver af forskellig karakter. Kristoffer er blandt andet tilknyttet en undersøgelse af udfordringer og stigma ift. at have en LGBTI-identitet, der gennemføres på vegne af Ligestillingsafdelingen.

Kontakt: ka@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778