Anne Blomstrøm

Cand.scient.soc.
Konsulent

Anne er uddannet sociolog fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Hos Als Research arbejder Anne særligt med formidling, videnarbejde og analyse i forbindelse med større kortlægninger og evalueringer af sociale indsatser og kampagner. Herunder bl.a. de omfattende proces- og effektevalueringer af de fondstøttede indsatser; Mind Your Own Business Akademi, Mind Your Own Business Grønland, den landsdækkende sikkerhedskampagne SejlSikkert samt programmet Verdensmålsakademiet. Anne har desuden erfaring med at gennemføre oplysende- og dialogskabende kampagnearbejde samt at foretage organisationsanalyse.

Anne har herigennem stor erfaring med at indsamle, behandle og analysere store mængder af data - ofte med en kombination af statistiske og kvalitative metoder. 

Kontakt: ab@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778