Anne Blomstrøm

Cand.scient.soc.
Konsulent

Anne er uddannet sociolog fra Københavns Universitet med særligt fokus på kvantitative og kvalitative samfundsvidenskabelige metoder. Dette er blandt andet i form af statistiske analyser og survey-undersøgelser samt interview- og fokusgruppebaserede undersøgelser.

Hos Als Research arbejder Anne med data, analyse og formidling i forbindelse med evaluerings- og kortlægningsopgaver samt projektarbejde i forbindelse med planlægning og udførelse af kampagner og konferencer.

Kontakt: ab@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778