Emilie Schapira

Stud.scient.soc.
Praktikant

Emilie studerer på kandidatuddannelsen Sociologi ved Københavns Universitet.

Emilie har gennem sit studie erfaring med kvantitative og kvalitative metoder herunder særligt interview, deltagerobservation og statistiske analyser. Hun har med sin etårige europæiske kandidatgrad i Menneskerettigheder og Demokratisering samt sit studierelaterede arbejde primært beskæftiget sig med menneskeretlige problemstillinger samt flygtningeområdet og minoritetstematikker særligt blandt unge kvinder.

Hos Als Research er Emilie blandt andet tilknyttet evalueringen af Mind Your Own Business Akademi, samt kortlægning af eksisterende viden og materialeudvikling til Forebyggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser i samarbejde med VIA UC, UCC og Dansk Flygtningehjælp.

Kontakt: es@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778