Sofie Læbo Astrupgaard

Stud.scient.anth.
Praktikant

Sofie studerer på bacheloruddannelsen Antropologi ved Københavns Universitet.

Sofie har gennem sit studie erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder, herunder særligt deltagerobservation og interview. Gennem studiet har Sofie også beskæftiget sig med udslusning og resocialisering af langtidsindsatte. Endvidere har Sofie kendskab til nyhedsformidling i radio og TV gennem studierelateret arbejde.

Kontakt: sla@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778