Et spørgsmål om ære

KAMPAGNE MOD ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER

De fleste forældre har bestemte forventninger til deres børn, og disse er som oftest betinget af normen i det omgivende samfund. Når man som forældre kommer til et nyt land som Danmark, med andre normer end dem, man er vant til, kan det føre til visse udfordringer. For nogle forældre bliver disse udfordringer et spørgsmål om ære. Derfor lancerede Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold sammen med organisationen Etnisk Ung og Landsorganisationen for kvindekrisecentre informations- og holdningsbearbejdelseskampagnen Et spørgsmål om ære, som Als Research i samarbejde med Art Director Sascha Jespersen fik til opgave at gennemføre. Kampagnen henvender sig til unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund og oplyser om rettigheder og rådgivningstilbud.

GUERILLA MARKETING

Social kontrol og æreskonflikter blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund er følsomme emner, der kan være vanskelige at oplyse omkring. Derfor var det nødvendigt at gøre brug af en række andre kommunikationsformer og diskussionsredskaber, end dem der sædvanligvis anvendes i øvrige holdningskampagner. Derfor valgte vi at basere kampagnen på en alternativ marketingsstrategi med flashmob, videoer, sticker bombing og dialogmøder på udvalgte lokationer for at møde de unge og deres forældre i øjenhøjde, der hvor de er. Kommunikationsformen var respektfuld og ligeværdig, og kampagnematerialet var opsigtsvækkende og letgenkendeligt.

 

BUDSKABET SPREDT PÅ TVÆRS AF LANDET

Kampagnen løb fra august 2013 til februar 2014 og bredte sig over skoler, foreninger og boligområder i hele landet. Fra København, over Odense til Aalborg. På i alt 30 dialogmøder er der blevet diskuteret opdragelse, familieliv og ligestilling på tværs af kulturer og sammen med en flashmob på Nørrebro i København og oplysende stickers i udvalgte boligområder har kampagnen synliggjort problemstillingen og bragt emnet til debat. Kampagnen fik blandt andet over 700 likes på sin Facebook-side, mens kampagnens flashmob er vist mere end 8.000 gange på YouTube.

KAMPAGNEN FØRTE TIL MODKAMPAGNE

At kampagnen havde stor gennemslagskraft og opnåede stor synlighed blev bekræftet, da ikke offentliggjorte gerningsmænd misbrugte ministeriets navn og brugte en hel nat på at opsætte kopier af kampagnematerialet med forskruede budskaber på skoler og i boligområder. Dette fik stor omtale i pressen, hvor socialminister Manu Sareen blandt andet tog afstand til den meningsforvrængende modkampagne.


Se kampagnens Facebook-side, flashmob og side på ministeriets hjemmeside.