Mødre & Døtre - kvinder i to kulturer

HOLDNINGSBEARBEJDELSE GENNEM DIALOG OG IDENTIFIKATION

Intergrationsminiteriet udbød i 2008 i under Kvindeprogrammet en holdingskampagne, hvis målgruppe var kvinder med anden etnisk baggrund. Formålet med kampagnen var at sætte fokus på, hvordan disse kvinder kan støtte op om deres døtres integration og balancere hverdagen mellem to kulturer – hjemmets og den danske. Als Research vandt udbudet med løsningen Mødre & Døtre - kvinder i to kulturer. Vores tilgang handlede om at møde kvinderne, der hvor de er. Ved at tage udgangspunkt i deres egen hverdag og verden ville vi i dialog med dem omkring, hvilke udfordringer de oplever som kvinder og mødre med anden etnisk baggrund i Danmark. Hvad kan de som mødre konkret gøre for at forebygge, at deres døtre føler sig fanget mellem hjemmets og samfundets forventninger? Det allervigtigste for at få dialogen godt i gang var at formidle budskaber og debat med respekt og med afsendere, som målgruppen kunne genkende og forstå.

IDENTIFIKATION & INSPIRATION VIA ROLLEMODELLER

Identifikation og inspiration var nøgleordene i udviklingen af et kampagnedesign med respekt for målgruppen. Fem rollemodeller blev udvalgt og uddannet til at forestå kampagnens arrangementer og agere kampagnens ansigter udadtil. Hertil havde vi valgt at udforme et kampagnemagasin i fem sprogvarianter med fem artikler om rollemodellernes personlige historier. Der var bl.a. en artikel om at være datter i etniske minoritetsfamilier og en lang række gode råd og praktiske anvisninger til mødrene. Endelig udviklede vi det internetbaserede debatforum www.2kulturer.dk, som var målrettet pigerne og døtrene.

FRA TINGBJERG TIL HJØRRING

Kampagnen kørte i efteråret 2009 og blev forlænget med yderligere et par måneder i foråret 2010. I denne tid er der afholdt omkring 60 arrangementer over hele landet. Der har været talt, diskuteret, grint og grædt omkring temaer som opdragelse, to kulturer, grænser og frihed, teenageliv, skole og fritid - i direkte kontakt med omkring 1500 kvinder. Efterspørgslen på kampagnens rollemodeller har været overvældende. De har formået at sætte meget sårbare emner på dagsordenen på en imødekommende, personlig og konstruktiv facon. Der har været stor gennemslagskraft og synlighed på kampagnen: Bl.a. har mange etniske medier bragt historier af og med rollemodellerne direkte til de respektive miljøer, mens TV2-Lorry har haft fokus på kampagnen af to omgange og Cirkusbygningen lagde scene til kampagnen ved Integrationsprisuddelingen 2009.

AT BLIVE RØRT

I al beskedenhed følte vi os sikre på, at den valgte model ville være god til målgruppen og til temaerne. Det viste sig at holde stik - endda i en grad, så vi selv blev positivt overraskede til tider. Kvinderne ved de afholdte arrangementer har taget imod - ofte efter en indledende optøningstid. Fordi kvinderne blev opfordret til at deltage aktivt, har det sikret, at temaerne var relevante og virkelighedsnære. Ikke alle har været enige med vores rollemodeller, og bølgerne er gået højt til tider. Dog står konklusionen tilbage, at kampagnens budskaber og tilgang leveret i fantastisk form af rollemodellerne har nået og rørt de deltagende kvinder.