Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for integration, ligestilling, udsatte, sundhed og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

Kampagne mod menneskehandel
I hele 2014 gennemfører Als Research en landsdækkende kampagne mod menneskehandel for Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen.

Forebyggelse af udsættelser
Als Research evaluerer frem til 2015 et projekt om forebyggelse af udsættelser i 17 almene boligafdelinger for fsb, 3B, SAB, AAB og Københavns Kommune.

Rådgivning inden for psykiatrien
Als Research fungerer i foråret 2014 som rådgivningspartner for Region Hovedstadens Psykiatri og bistår endvidere Psykiatrifonden med udvikling af deres telefonrådgivning.

Kommunikationsstrategi for R.E.D.
I foråret 2014 udvikler Als Research en kommunikationsstrategi for Rehabiliteringscenter for etniske unge i Danmark.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

Side 1 af 36  > >>

mar 25, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I foråret 2014 skal Als Research evaluere Kvindehuset i Århus’ organisation, aktiviteter og effekter.
mar 25, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research er blevet optaget som videnscenter på vidensportalen Integrationsviden.
mar 8, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Researchs rapport om kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund er netop blevet offentliggjort.
>Flere nyheder