Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for integration, ligestilling, udsatte, sundhed og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

Gode civilsamfundsindsatser
Als Research skal fra december 2014 til marts 2015 kortlægge gode civilsamfundsindsatser i udsatte boligområder i Danmark for socialstyrelsen.

Chikane og problemskabende adfærd
I foråret 2015 undersøger Als Reseach oplevelsen, omfanget og karakteren af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Inspiration til borgerinddragelse
I januar 2015 udvikler Als Research et inspirationsmateriale og afholder en inspirationsdag med fokus på alternative metoder til borgerinddragelse for Enheden for Område- og Byfornyelse i Københavns Kommune.

Levevilkår for nydanske LGBT
Als Research undersøger frem til maj 2015 nydanske LGBT-personers levevilkår for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Mind Your Own Business
Als Research evaluerer frem til 2017 Dansk Flygtningehjælps forebyggelses-indsats Mind Your Own Business.

Kortlægning af diskrimination
Als Research kortlægger frem til februar 2015 omfanget og arten af anlagte og afgjorte sager om diskrimination vedrørende etnicitet og handicap for Ankestyrelsen.

Kampagne mod menneskehandel
Frem til januar 2015 gennemfører Als Research en landsdækkende kampagne mod menneskehandel for Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen.

Behovsundersøgelse
Als Research gennemfører indtil februar 2015 en behovsundersøgelse blandt Sund Skole Nettets medlemsskoler for Rockwool Fonden.

Udsatte unge over 18 år
Als Research evaluerer frem til maj 2015 et metodeudviklingsprojekt for SSP+ København. 

Rådgivning inden for psykiatrien
Als Research fungerer i 2014 og 2015 som rådgivningspartner for Region Hovedstadens Psykiatri.

Forebyggelse af udsættelser
Als Research evaluerer frem til maj 2015 et projekt om forebyggelse af udsættelser i almene boligafdelinger for fsb, 3B, AAB og Københavns Kommune.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

Side 1 af 42  > >>

dec 16, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal fra december 2014 til marts 2015 kortlægge civilsamfundsindsatser i udsatte boligområder i Danmark for Socialstyrelsen.

 

dec 15, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

I foråret 2015 undersøger Als Research oplevelsen, omfanget og karakteren af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

dec 3, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Enhed for område- og byfornyelse i Københavns Kommune har bedt Als Research afholde en inspirationsdag den 23. januar 2015 med fokus på borgerinddragelsesarbejdet.
>Flere nyheder