Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for børn og unge, integration, ligestilling, udsatte, sundhed og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

Makkerlæsning
Als Research står frem til marts 2016 bag afprøvningen af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning. Afprøvningen udføres for Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

SejlSikkert
Als Research står indtil udgangen af 2017 for evalueringen af indsatsen SejlSikkert, som ledes af Søsportens Sikkerhedsråd i samarbejde med TrygFonden.

MindSpring-gruppeforløb for unge
Fra efteråret 2015 til foråret 2016 evaluerer Als Research en række MindSpring-gruppeforløb for unge med særlig fokus på ligestilling, seksualitet og social kontrol.

Klub Penalhus
Als Research står i perioden 2015-2018 bag afprøvningen af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus. Afprøvningen udføres for Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Kurser om social kontrol
Als Research afholder i november 2015 to opkvalificeringskurser for AKT vejledere i Københavns Kommune.

DUF's Dialogambassadørprogram
Als Research undersøger fra april til september 2015 effekten af DUF's Dialogambassadørprogram.

Verdens bedste BørneTelefon
Als Research evaluerer frem til 2018 programmet Verdens bedste BørneTelefon for Børns Vilkår og TrygFonden.

Dialog og undervisning

I 2015 skal Als Research gennemføre en dialog- og undervisningsindsats, der skal fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Dialog og debat blandt forældre
Als Research iværksætter i 2015 et projekt, der med dialog- og debatskabende aktiviteter skal fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet blandt forældre med etnisk minoritetsbaggrund.

Mind Your Own Business
Als Research evaluerer frem til 2017 Dansk Flygtningehjælps forebyggelses-indsats Mind Your Own Business.

Rådgivning inden for psykiatrien
Als Research fungerer i perioden 2014-2016 som rådgivningspartner for Region Hovedstadens Psykiatri.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

Side 1 af 49  > >>

nov 27, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vi søger forsknings- og analysepraktikanter til foråret 2016. Ansøgningsfristen er den 4. december 2015 kl. 12.00. Læs mere her.
nov 25, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Den 12. og 24. november har vi afholdt to opkvalificeringskurser om social kontrol for AKT-vejledere m.fl. på københavnske skoler. Yderligere to afholdes i 2016.
nov 18, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal i yderligere et år fungere som rådgivnings- og sparringspartner i forbindelse med Region Hovedstadens Psykiatris arbejde med forbedring af behandlingen af dobbeltdiagnosticerede patienter.

>Flere nyheder