Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for børn og unge, integration, ligestilling, udsatte, sundhed og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

DUF's Dialogambassadørprogram
I efteråret 2016 foretager vi et forankringsstudie af DUF's Dialogambassadørprogram.

Evaluering af indsats mod trafficking
Frem til august 2016 evaluerer vi Center mod Menneskehandel på opdrag fra Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling.

Hjælp til familier med handicap
I 2016 udvikler vi et inspirationsmateriale til kommunernes indsats for forældre til børn med handicap.

Mentorkorpset Connect
Frem til juni 2017 evaluerer vi mentor-korpset Connect, som Ungdommens Røde Kors driver i samarbejde med LOKK.

Evaluering af kunstterapi
Frem til efteråret 2016 evaluerer vi OASIS' kunstterapeutiske tilbud.

Udvikling af selvevalueringsredskaber
Frem til jan 2018 evaluerer og udvikler vi selvevalueringsredskaber for DFUNK.

Skoleunderstøttende projekter
I perioden 2016-2018 står vi bag gennemførelsen af de skoleunderstøttende projekter Klub Penalhus og Makkerlæsning. Projekterne gennemføres for Socialstyrelsen.

SejlSikkert
Als Research står indtil udgangen af 2017 for evalueringen af indsatsen SejlSikkert, som ledes af Søsportens Sikkerhedsråd i samarbejde med TrygFonden.

MindSpring for unge
Fra efteråret 2015 til foråret 2016 evaluerer Als Research en række MindSpring-gruppeforløb for unge med særlig fokus på ligestilling, seksualitet og social kontrol.

Verdens bedste BørneTelefon
Als Research evaluerer frem til 2018 programmet Verdens bedste BørneTelefon for Børns Vilkår og TrygFonden.

Mind Your Own Business
Als Research evaluerer frem til 2017 Dansk Flygtningehjælps forebyggelses-indsats Mind Your Own Business.

Rådgivning inden for psykiatrien
Als Research fungerer i perioden 2014-2016 som rådgivningspartner for Region Hovedstadens Psykiatri.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

Side 1 af 55  > >>

aug 22, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal afholde seminar om behandlingsstrategier for misbrugere med anden etnisk baggrund.

aug 20, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research gennemfører i efteråret 2016 et forankringsstudie af DUF's Dialogambassadørprogram.
aug 15, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research har fået til opgave at se på TrygFondens Kystlivrednings dokumentationsaktiviteter.

>Flere nyheder