Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for integration, ligestilling, udsatte, sundhed og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

Levevilkår for nydanske LGBT-personer
Als Research undersøger frem til april 2015 nydanske LGBT-personers levevilkår for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Mind Your Own Business
Als Research evaluerer frem til 2017 Dansk Flygtningehjælps forebyggelsesindsats Mind Your Own Business.

Kortlægning af diskrimination
Als Research kortlægger frem til februar 2015 omfanget og arten af anlagte og afgjorte sager om diskrimination vedrørende etnicitet og handicap for Ankestyrelsen.

Kampagne mod menneskehandel
I hele 2014 gennemfører Als Research en landsdækkende kampagne mod menneskehandel for Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen.

Behovsundersøgelse
Als Research gennemfører i 2014 en behovs-undersøgelse blandt Sund Skole Nettets medlemsskoler for Rockwool Fonden.

Udsatte unge over 18 år
Als Research evaluerer frem til foråret 2015 et metodeudviklingsprojekt for SSP+ København. 

Rådgivning inden for psykiatrien
Als Research fungerer i 2014 og 2015 som rådgivningspartner for Region Hovedstadens Psykiatri.

Forebyggelse af udsættelser
Als Research evaluerer frem til 2015 et projekt om forebyggelse af udsættelser i almene boligafdelinger for fsb, 3B, SAB, AAB og Københavns Kommune.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

Side 1 af 41  > >>

nov 24, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research undersøger frem til april 2015 nydanske LGBT-personers levevilkår for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
okt 23, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vi søger forsknings- og analysepraktikanter til foråret 2015. Ansøgningsfristen er den 10. november 2014 kl. 12.00. Læs mere her.

okt 22, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har i samarbejde med Kaksi udviklet en ny hjemmeside for RED - Safehouse for unge i æresrelaterede konflikter.
>Flere nyheder