Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for børn og unge, integration, ligestilling, udsatte, sundhed og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

Klub Penalhus
Als Research står i perioden 2015-2018 bag afprøvningen af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus. Afprøvningen udføres for Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

Kurser om social kontrol
Als Research afholder i november 2015 to opkvalificeringskurser for AKT vejledere i Københavns Kommune.

DUF's Dialogambassadørprogram
Als Research undersøger fra april til september 2015 effekten af DUF's Dialogambassadørprogram.

Verdens bedste BørneTelefon
Als Research evaluerer frem til 2018 programmet Verdens bedste BørneTelefon for Børns Vilkår og TrygFonden.

Dialog og undervisning

I 2015 skal Als Research gennemføre en dialog- og undervisningsindsats, der skal fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Dialog og debat blandt forældre
Als Research iværksætter i 2015 et projekt, der med dialog- og debatskabende aktiviteter skal fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet blandt forældre med etnisk minoritetsbaggrund.

Levevilkår for nydanske LGBT

Als Research undersøger frem til august 2015 nydanske LGBT-personers levevilkår for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Mind Your Own Business
Als Research evaluerer frem til 2017 Dansk Flygtningehjælps forebyggelses-indsats Mind Your Own Business.

Kortlægning af diskrimination
Als Research kortlægger frem til februar 2015 omfanget og arten af anlagte og afgjorte sager om diskrimination vedrørende etnicitet og handicap for Ankestyrelsen.

Rådgivning inden for psykiatrien
Als Research fungerer i 2014 og 2015 som rådgivningspartner for Region Hovedstadens Psykiatri.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

Side 1 af 45  > >>

aug 17, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research afholder i efteråret to opkvalificeringskurser om social kontrol for Københavns Kommune.

aug 3, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Frem til udgangen af 2018 skal Als Research stå bag afprøvningen af det skole- understøttende initiativ Klub Penalhus, som henvender sig til udsatte og anbragte børn.

jun 22, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Som led i effektstudiet af DUF's Dialogambassadørprogram har Als Research været i Egypten og Jordan for at foretage interviews.

>Flere nyheder