Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for integration, ligestilling, udsatte, sundhed og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

Mind Your Own Business
Als Research evaluerer frem til 2017 Dansk Flygtningehjælps forebyggelsesindsats Mind Your Own Business, der sigter mod at øge sociale kompetencer og uddannelsesmotivation hos etniske minoritetsdrenge.

Kortlægning af diskrimination
Als Research kortlægger frem til februar 2015 omfanget og arten af anlagte og afgjorte sager om diskrimination vedrørende etnicitet og handicap for Ankestyrelsen.

Kampagne mod menneskehandel
I hele 2014 gennemfører Als Research en landsdækkende kampagne mod menneskehandel for Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen.

Behovsundersøgelse
Als Research gennemfører i 2014 en behovs-undersøgelse blandt Sund Skole Nettets medlemsskoler for Rockwool Fonden.

Udsatte unge over 18 år
Als Research evaluerer frem til foråret 2015 et metodeudviklingsprojekt for SSP+ København. 

Rådgivning inden for psykiatrien
Als Research fungerer i 2014 og 2015 som rådgivningspartner for Region Hovedstadens Psykiatri.

Kommunikationsstrategi for RED
I 2014 udvikler Als Research kommuni-kationsstrategi og hjemmeside for Rehabiliteringscenter for etniske unge i Danmark.

Forebyggelse af udsættelser
Als Research evaluerer frem til 2015 et projekt om forebyggelse af udsættelser i almene boligafdelinger for fsb, 3B, SAB, AAB og Københavns Kommune.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

Side 1 af 40  > >>

sep 30, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research søger en konsulent til et barselsvikariat med start pr. 1. januar 2015.

sep 24, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Fra efteråret 2014 skal Als Research evaluere Trygfonden og Dansk Flygtningehjælps forebyggelsesindsats Mind Your Own Business. Evalueringen indebærer blandt andet en ekstensiv kvantitativ effektmåling.

sep 22, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Det skal fejres og kunder, samarbejdspartnere, tidligere medarbejdere og venner af huset inviteres derfor til reception den 31.10.

>Flere nyheder