Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for børn og unge, integration, ligestilling, udsatte, sundhed og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

Evaluering af indsats mod trafficking
Frem til august 2016 evaluerer vi Center mod Menneskehandel på opdrag fra Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling.

Hjælp til familier med handicap
I 2016 udvikler vi et inspirationsmateriale til kommunernes indsats for forældre til børn med handicap.

Mentorkorpset Connect
Frem til juni 2017 evaluerer vi mentor-korpset Connect, som Ungdommens Røde Kors driver i samarbejde med LOKK.

Evaluering af kunstterapi
Frem til april 2016 evaluerer vi OASIS' kunstterapeutiske tilbud.

Skoleunderstøttende projekter
I 2016 og 2017 står vi bag gennemførelsen af de skoleunderstøttende projekter Klub Penalhus og Makkerlæsning. Projekterne gennemføres for Socialstyrelsen.

SejlSikkert
Als Research står indtil udgangen af 2017 for evalueringen af indsatsen SejlSikkert, som ledes af Søsportens Sikkerhedsråd i samarbejde med TrygFonden.

MindSpring for unge
Fra efteråret 2015 til foråret 2016 evaluerer Als Research en række MindSpring-gruppeforløb for unge med særlig fokus på ligestilling, seksualitet og social kontrol.

Verdens bedste BørneTelefon
Als Research evaluerer frem til 2018 programmet Verdens bedste BørneTelefon for Børns Vilkår og TrygFonden.

Mind Your Own Business
Als Research evaluerer frem til 2017 Dansk Flygtningehjælps forebyggelses-indsats Mind Your Own Business.

Rådgivning inden for psykiatrien
Als Research fungerer i perioden 2014-2016 som rådgivningspartner for Region Hovedstadens Psykiatri.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

Side 1 af 51  > >>

feb 12, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Frem til august 2016 gennemfører vi en evaluering af Center mod Menneskehandel.
feb 4, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research udgiver kortlægningsrapport om domme og nævnssager om diskrimination

feb 1, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal planlægge IDAHO-Forum 2016 den 10.-12-maj for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

>Flere nyheder