Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for børn og unge, integration, ligestilling, udsatte, sundhed og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

Områdefornyelser
Als Research evaluerer frem til august 2017 Københavns Kommunes områdefornyelser.

Ny Fremtid
I foråret 2017 evaluerer vi exit-projektet Ny Fremtid for Lehmann+Brun.

Evaluering af FAKTI
Fra december 2016 til juni 2017 står Als Resarch for at evaluere FAKTI.

Evaluering af Tine Bryld Prisen
Frem til marts 2017 står vi for at evaluere Tine Bryld Prisen for TrygFonden.

Mentorkorpset Connect
Frem til juni 2017 evaluerer vi mentor-korpset Connect, som Ungdommens Røde Kors driver i samarbejde med LOKK.

Udvikling af selvevalueringsredskaber
Frem til jan 2018 evaluerer og udvikler vi selvevalueringsredskaber for DFUNK.

Skoleunderstøttende projekter
I perioden 2016-2018 står vi bag gennemførelsen af de skoleunderstøttende projekter Klub Penalhus og Makkerlæsning. Projekterne gennemføres for Socialstyrelsen.

SejlSikkert
Als Research står indtil udgangen af 2017 for evalueringen af indsatsen SejlSikkert, som ledes af Søsportens Sikkerhedsråd i samarbejde med TrygFonden.

MindSpring for unge
Fra efteråret 2015 til efteråret 2016 evaluerer Als Research en række MindSpring-gruppeforløb for unge med særlig fokus på ligestilling, seksualitet og social kontrol.

Verdens bedste BørneTelefon
Als Research evaluerer frem til 2018 programmet Verdens bedste BørneTelefon for Børns Vilkår og TrygFonden.

Mind Your Own Business
Als Research evaluerer frem til 2017 Dansk Flygtningehjælps forebyggelses-indsats Mind Your Own Business.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

Side 1 af 61  > >>

maj 30, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Fra d. 01.06.17 starter Astrid Marie Sonne-Frederiksen som konsulent hos Als Research
maj 17, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vores direktør, Jacob Als, har som medlem af Københavns Kommunes ekspertgruppe til forebyggelse af social kontrol bidraget med anbefalinger på området
maj 17, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Fra efteråret 2017 står Als Research for at gennemføre en indsats mod social kontrol

>Flere nyheder