Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for børn og unge, integration, ligestilling, udsatte, sundhed og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

Verdens bedste BørneTelefon
Als Research evaluerer frem til 2018 programmet Verdens bedste BørneTelefon for Børns Vilkår og TrygFonden.

Børn og unges oplevelser af rådgivning
I foråret 2015 gennemfører Als Research en undersøgelse af børns oplevelser af kontakt med Børns Vilkårs rådgivning, Ombudsmandens Børnekontor og Børnerådets inddragelsesinitiativer.

Dialog og undervisning

I 2015 skal Als Research gennemføre en dialog- og undervisningsindsats, der skal fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Dialog og debat blandt forældre
Als Research iværksætter i 2015 et projekt, der med dialog- og debatskabende aktiviteter skal fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet blandt forældre med etnisk minoritetsbaggrund.

Gode civilsamfundsindsatser
Als Research skal fra december 2014 til marts 2015 kortlægge gode civilsamfundsindsatser i udsatte boligområder i Danmark for socialstyrelsen.

Chikane og problemskabende adfærd
I foråret 2015 undersøger Als Reseach oplevelsen, omfanget og karakteren af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Levevilkår for nydanske LGBT
Als Research undersøger frem til maj 2015 nydanske LGBT-personers levevilkår for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Mind Your Own Business
Als Research evaluerer frem til 2017 Dansk Flygtningehjælps forebyggelses-indsats Mind Your Own Business.

Kortlægning af diskrimination
Als Research kortlægger frem til februar 2015 omfanget og arten af anlagte og afgjorte sager om diskrimination vedrørende etnicitet og handicap for Ankestyrelsen.

Udsatte unge over 18 år
Als Research evaluerer frem til maj 2015 et metodeudviklingsprojekt for SSP+ København. 

Rådgivning inden for psykiatrien
Als Research fungerer i 2014 og 2015 som rådgivningspartner for Region Hovedstadens Psykiatri.

Forebyggelse af udsættelser
Als Research evaluerer frem til maj 2015 et projekt om forebyggelse af udsættelser i almene boligafdelinger for fsb, 3B, AAB og Københavns Kommune.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

Side 1 af 44  > >>

mar 13, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Frem til maj 2015 undersøger Als Research børn og unges oplevelser af kontakt med Ombudsmandens Børnekontor, Børns Vilkårs rådgivning og Børnerådets inddragelsesinitativer.
mar 10, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Chefkonsulent Bjarke Følner deltog her til formiddag i programmet Religionsrapport: Muslim og homo på DRs P1.

jan 26, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Fredag d. 23 januar afholdt Als Research inspirationsdagen "Rock the boat" for Enheden for Område- og Byfornyelse i Københavns Kommune.

>Flere nyheder